۱۳۹۰ فروردین ۱۰, چهارشنبه

بیانیه نشریه تلاطم در خصوص حکم دادگاه انقلاب حشمت الله طبرزدی


چندی پیش توسط رسانه های چاپی والکترونیکی؛ مفاد جرایم وحکمی که برای آقای طبرزدی فعال سیاسی داخل کشور از سوی دادگاه انقلاب رژیم صادر شده است؛ منتشر گردید در فهرست جرایم واتهامات ایشان به ذکر مصاحبه های اشاره شده،که یکی ار آنها:مصاحبه آقای طبرزدی با پایگاه اطلاع رسانی تلاطم می باشد. اینجانب چیاکو کاکایی مدیر مسئول این نشریه الکترونیکی که در حوزه حقوق بشر در منطقه کردستان عراق فعال می باشد لازم دانستم توضیحاتی در خصوص انجام این مصاحبه وحکم فوق الاشاره بدهم। به همین منظور توجه صاحبان جراید ورسانه ها را به موارد زیر جلب می نمایم:

}جای تائسف است که در بندهای اتهامات یک فرد انجام مصاحبه با یک نشریه با مطبوعه گنجانیده می شود. آنهم در عصر ارتباطات وگردش اطلاعات وآزادی بیان واندیشه.

}پایگاه اطلاع رسانی تلاطم هیچ وابستگی فکری یا گرایش به هیچ کدام از جنبش ها،حرکت ها؛ گروهایی سیاسی اپوزسییون، وبخصوص شخصیتهائی که با آنها مصاحبه گردیده؛ ندارد।بنابرین اجازه نخواهد داد که از نام، عنوان و یا سوالات مطرح شده در مصاحبه ها استفاده ابزاری یا تبلیغاتی صورت

}این نشریه در هرجا که حقوق اولیه انسانها نقض وضایع می گردد حضوری فعال خواهد داشت وبا توجه به امکانات تکنولوژیکی حاضر در عرصه اینترنت، به انعکاس تحولات ورویدادها بدون در نظر گرفتن منافع صاحبان قدرت یا تطابق با خواسته های مستبدین زمان خواهد پرداخت। به امید فرداهای بهتر برای جامعه ایرانی که در بغرنج ترین واسفناک ترین برهه زمان حیات خود قرار دارد।

چیاکو کاکایی

سلیمانیه کردستان عراق

هیچ نظری موجود نیست: